Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

07. Ålderbedömning, medicinsk vetenskap och migrationskontroll Har passerat

Torsdag 14 november 2019 10:30 - 12:00 Verdefoajén

Moderator: Jonathan Josefsson
Paneldeltagare: Anders Hjern, Benjamin Fayzi, Gregor Noll, Thomas Fridh, Ulrika Geijer

Debatten kring användningen av medicinsk vetenskap i juridiska processer har aktualiserats efter att den svenska staten börjat använda nya metoder för åldersbedömningar av asylsökande ungdomar i samband med flyktingsituation som uppstod år 2015 och åren efter. I kontroverserna och konflikterna som uppstod i samband med dessa medicinska bedömningspraktiker möts perspektiv som utgår ifrån statens behov att styra, medicinska och juridiska diskurser, professionella traditioner, och etiska koder, asylsökandes erfarenheter samt byråkratiskt utövande och motstånd. Den medicinska vetenskapen har traditionellt haft som främsta syfte att förhindra, diagnostisera och behandla sjukdomar och upprätthålla mänsklig hälsa. I en tid där nationalstater har ett ökat intresse av att reglera migrationen har den medicinska vetenskapen också kommit att bli ett instrument för statlig styrning av migrationskontroll och därmed, vad som kan förefalla paradoxalt, i praktiken också kommit att begränsa tillgången till hälsa. I denna programpunkt kommer personer med erfarenhet av asylprocessen samt med juridisk, medicinsk och politisk expertis att mötas i en diskussion om användningen av den medicinska vetenskapen i relation till etiska, juridiska och politiska aspekter av åldersbedömningar och statlig styrning av rätten till asyl. Syftet med samtalet är att gemensamt undersöka var vi befinner oss i denna fråga idag och sätta den i ett nutidshistoriskt perspektiv för att därmed möjliggöra en bredare förståelse och diskutera vilka utmaningar och lösningar som väntar framöver. Samtalet kommer att modereras av fil. dr. Jonathan Josefsson, Linköpings universitet.

Arrangör(er)

Imer-förbundet

Taggar

Asylfrågor, Barn, Ensamkommande, Folkhälsa, Migration

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Jonathan Josefsson Moderator

Linköpings universitet

Biträdande Lektor, Linköpings universitet

Anders Hjern Paneldeltagare

Stockholms universitet

Professor, Stockholms universitet

Benjamin Fayzi Paneldeltagare

Organisatör av sitttrejken Ung i Sverige

Gregor Noll Paneldeltagare

Professor Internationell Rätt, Göteborgs universitet

Thomas Fridh Paneldeltagare

Frids Advokatbyrå

Asylrättsadvokat Fridhs Advokatbyrå och juridisk sakkunnig på Flyktinggruppernas Riksråd (FARR)

Ulrika Geijer Paneldeltagare

Chefsrådman Malmö Förvaltningsrätt