Banner

24. Hur skapas rättvisa villkor för alla barns idrottande? Har passerat

Torsdag 14 november 2019 15:00 - 16:00 Operan

Moderator: Max Bergander
Paneldeltagare: Linnéa Björndahl, Malin Andersson, Pernilla Baralt, Peter Mattsson, Selma Snelder

För att barn- och ungdomsidrotten ska erhålla statsbidrag krävs att verksamheten bedrivs ur ett barnrättsperspektiv, vilket inte sker i tillräckligt hög utsträckning.  I och med att barnkonventionen blir lag 2020 ställs ännu högre krav på kunskap om barns rättigheter inom idrotten.

Alla barn har inte möjlighet att delta i idrottsverksamhet på grund av ekonomiska förutsättningar, etnisk bakgrund, kön och olika typer av funktionsnedsättning. Det är exempel på tillfällen när det brister i efterlevnaden av barnkonventionen inom idrotten.

För att barn och unga ska må bra och utvecklas är fysisk aktivitet och social gemenskap viktig. Idrottsrörelsen kan erbjuda mycket av detta. Men från 11 års ålder blir antalet barn som idrottar färre och åldern för när barn slutar blir lägre. Målet är att fler barn- och unga ska vara fysiskt aktiva längre tid.

UNICEF Sverige bjuder in till ett samtal mellan experter på barnkonventionen och representanter med olika erfarenhet från barn- och ungdomsidrott. Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn, men hur görs detta? Vem har ansvaret för att skapa rättvisa villkor för alla barns idrottande? Hur säkerställs att barn- och ungdomsidrott bedrivs ur ett barnrättsperspektiv?


Arrangör(er)

UNICEF Sverige

Taggar

Barn, Fysisk hälsa, Inkludering , Jämlik hälsa, Ungdomar

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Max Bergander Moderator

Värdegrundsansvarig AIK Fotboll

Linnéa Björndahl Paneldeltagare

Ansvarig Special Olympics Sverige

Malin Andersson Paneldeltagare

Föreningsutvecklare i Täby Kommun och utsedd till Årets barn- och ungdomsledare 2019 av Stockholmsidrotten.

Pernilla Baralt Paneldeltagare

Generalsekreterare UNICEF Sverige

Peter Mattsson Paneldeltagare

Idrottschef Riksidrottsförbundet.

Selma Snelder Paneldeltagare

Medgrundare till Lemonade IF, en förening som drivs av ungdomar för att själva kunna påverka verksamheten så att den välkomnar alla.