Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

64. Hur blir man en MR-kommun? Har passerat

Fredag 15 november 2019 13:00 - 14:00 Operan

Föreläsare: Gabriella Fredriksson, Karin Ljung Aust, Marie Daun, Ulrika Dagård
Moderator: Cecilia Ramqvist

Globalt blir det allt vanligare att utnämna sig till en MR-stad, tillsammans med en strävan efter att koppla ihop sina MR-aktiviteter med hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Hittills finns ingen certifiering för att kliva fram som MR-kommun. I Sverige har Lunds kommun utropat sig till MR-kommun, och flera kommuner och regioner är på väg. Ett viktigt led i utvecklingsarbetet är att involvera rättighetsbärarna tillsammans med olika aktörer i breda dialoger. Men hur kan man göra det på ett hållbart sätt? Vilka verktyg behövs för att göra arbetet systematiskt trovärdigt? Vid seminariet får vi ta del av erfarenheter från MR-arbetet i Lund, Linköping och Borås. RWI ger en internationell utblick på MR-städer.

Arrangör(er)

Sveriges Kommuner och Landsting

Taggar

Agenda 2030, Demokrati, Delaktighet, Hållbarhet, Metoder och verktyg

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Förtroendevalda

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Gabriella Fredriksson Föreläsare

Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt

Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt

Karin Ljung Aust Föreläsare

Borås stad

Borås stad

Marie Daun Föreläsare

Linköpings kommun

Linköpings kommun

Ulrika Dagård Föreläsare

Lunds kommun

Cecilia Ramqvist Moderator

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting