Banner
100

18. För en arbetsplats fri från diskriminering

Torsdag 14 november 2019 13:00 - 14:30 Sonaten

Moderator: Eva Nikell
Paneldeltagare: Ann-Kristin Sandberg, Bojan Brstina, Linn Gulbrandsen, Louise Lindquist, Olof Ambjörn

Hur kan du motverka diskriminering med aktiva åtgärder på jobbet? Fack, arbetsgivare och intresseorganisationer diskuterar med DO.

På seminariet presenterar Attention, Nordlo Group, SIOS, RFSL och Vision sina erfarenheter av arbetet med aktiva åtgärder.


Presentation av paneldeltagarna

Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention, diskuterar hur aktiva åtgärder kan bidra till mer tillgängliga arbetsplatser.

Linn Gulbrandsen, utbildare på RFSL, talar om hur HBTQ-certifiering kan samverka med aktiva åtgärdsbestämmelserna i diskrimineringslagen?

Bojan Brstina, ordförande för SIOS, berättar om sina erfarenheter av att utbilda fackförbund och arbetsgivare i aktiva åtgärder.

Olof Ambjörn, som arbetar med mångfald, jämställdhet och arbetsmarknadsfrågor på fackförbundet Vision, berättar om förbundets arbete med aktiva åtgärder.

Louise Lindquist, HR-ansvarig på techbolaget Nordlo Improve, berättar om hur företaget vill fördjupa arbetet med aktiva åtgärder på arbetsplatserna. 

Eva Nikell arbetar på DO. Hon är projektledare för Din guide till aktiva åtgärder i arbetslivet. Eva modererar samtalet. 
 

Arrangör(er)

Diskrimineringsombudsmannen

Taggar

Arbete, Diskriminering, Metoder och verktyg, Tillgänglighet, Trakasserier

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Förtroendevalda, Näringsliv

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Eva Nikell Moderator

Diskrimineringsombudsmannen

Eva Nikell är utredare på Utvecklingssektionen, DO

Ann-Kristin Sandberg Paneldeltagare

Attention

Bojan Brstina Paneldeltagare

SIOS

Linn Gulbrandsen Paneldeltagare

RFSL

Louise Lindquist Paneldeltagare

Nordlo Group

Nordlo Improve

Olof Ambjörn Paneldeltagare

Vision

Vision