Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

09. Att stötta barn som flytt - hur kan skolan jobba? Har passerat

Torsdag 14 november 2019 10:30 - 12:00 Operetten

Föreläsare: Anders Österhjelm, Elisabeth Dahlgren Wirén , Mats Trondman, Mikael Drackner

Vilken roll spelar skolan för nyanlända barns välbefinnande, vilket ansvar har skolan för måendet hos barn som flytt och vilka goda erfarenheter finns det? Vad är avgörande för att barn som flytt ska känna sig inkluderade inte bara fysiskt men också socialt? Bris berättar om sitt arbete med stödgrupper för barn med erfarenhet av flykt och Skäggetorpsskolan i Linköping (som tog emot flest nyanlända barn 2016) delar med sig av sina lärdomar och insikter i sitt arbete.

Medverkande i panelsamtal: Mats Trondman, professor i kultursociologi vid Linnéuniversitetet, Anders Österhjelm, rektor på Skäggetorpsskolan, Elisabeth Dahlgren Wirén, processtödjare på Skäggestorpsskolan, representanter från elevhälsan, elever från Skäggetorpsskolan, Mikael Drackner, utvecklingsstrateg på Bris. 

Arrangör(er)

Bris - Barnens rätt i samhället

Taggar

Barn, Ensamkommande, Metoder och verktyg, Migration, Posttraumatisk stress, Trygghet, Ungdomar, Utbildning

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Forskare, Tjänstepersoner vid kommun

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Anders Österhjelm Föreläsare

Elisabeth Dahlgren Wirén Föreläsare

Mats Trondman Föreläsare

Mikael Drackner Föreläsare