Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019
Profilbild för Våldets konsekvenser för hälsan

Våldets konsekvenser för hälsan Har passerat

Fredag 15 november 2019 13:00 - 13:30 Stora scen

Föreläsare: Elisabeth Algborn, Katarina Strömfelt

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata möter varje dag våldsutsatta kvinnor. I dessa möten får vi ta del av kvinnornas erfarenheter, konsekvenser för psykisk och fysisk hälsa och på lång sikt även hur deras livskvalitet minskar på grund av det våld de utsatts för. Många av de kvinnor vi möter vittnar om PTSD, långvarig stress och fysiska skador samt en utbredd oförståelse från bl.a. arbetsgivare, försäkringskassa och vård om de inte diagnostiseras. Vi ser att våldet de utsatts för osynliggörs av vården såväl som samhället. Våldets konsekvenser har långvarig effekt i kvinnornas liv vilket delvis beror på osynliggörandet.


Som kvinno- och tjejjour är vi med kvinnorna hela vägen genom våldsutsatthet och uppbrott till ett liv fritt från våld och förtryck. Detta ger oss en möjlighet att presentera våldsutsatta kvinnors erfarenheter utifrån deras perspektiv samt en chans att se vad vi, vården och samhället i stort kan göra för att tillgodose allas rätt till hälsa. Vad kan vi göra?


Arrangör(er)

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata

Taggar

Feminism, Fysisk hälsa, Kön, Psykisk hälsa, Våld

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Elisabeth Algborn Föreläsare

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata

Katarina Strömfelt Föreläsare

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata