22. Abort under angrepp. Erfarenheter av aborträttens försvarare Har passerat

Torsdag 14 november 2019 15:00 - 16:00 Crusellhallen

Föreläsare: Katarina Bergehed, María Teresa Rivera, Ulrika Westerlund, Wilson Rafael De Los Aragon

Rätt till hälsa inkluderar rätt till en god reproduktiv hälsa. Sverige driver en feministisk utrikespolitik där sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inklusive aborträtten självklart ingår. Genom bland annat bistånd bidrar Sverige till att försvara dessa rättigheter från hot från konservativa krafter som vinner allt större mark i vissa länder. 

Sverige är ett av de länder i världen med lägst mödradödlighet och har en liberal abortlag. Trots dessa återfinns liknande utmaningar här som i andra länder, kopplat till kvinnors reproduktiva hälsa, nämligen otillgänglig vård, långa köer och visst politiskt motstånd mot abort. Förlossningsvården lider av resursbrist och många känner därför en oro inför sin förlossning och vården därefter samtidigt som aborträtten ifrågasätts, faktafel sprids och stigma finns kvar.

RFSU:s internationella partners arbetar för att göra aborträtt tillgänglig, säker och laglig. De har utvecklat effektiva strategier för att åstadkomma det målet, genom att länka globala MR-processer (till exempel UPR) med sitt arbete för aborträtten på lokal nivå. Vad kan Sverige lära sig av deras arbete? RFSU lyfter goda exempel och samtalar med kvinnorättsförsvararen María Teresa Rivera om hennes erfarenheter från El Salvador då hon satt fängslad efter ett missfall på grund av de strikta abortlagar som finns där. 

Arrangör(er)

RFSU

Taggar

Feminism, Genus, Jämställdhet, Sjukvård, SRHR

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Katarina Bergehed Föreläsare

María Teresa Rivera Föreläsare

RFSU

Maria Teresa Rivera är kvinnorättsförsvarare och har suttit i fängelse i El Salvador efter ett missfall då landet har långtgående kriminalisering av abort.

Ulrika Westerlund Föreläsare

Ulrika arbetar som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU och arbetar bl.a. med aborträtt i Sverige

Wilson Rafael De Los Aragon Föreläsare

RFSU

MR-jurist på RFSU och arbetar bl.a. med aborträtt internationellt.