Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

03. Mänskliga rättigheter i en digitaliserad äldreomsorg Har passerat

Torsdag 14 november 2019 10:30 - 12:00 Musikalen

Föreläsare: Brit Stakston
Moderator: Sofia Åström-Lindholm
Paneldeltagare: Björn Immerstrand, Jakob Algulin, Mikael Sanfridsson, Susanna Lundstedt

Hur en människa upplever integritet och självständighet är individuellt och flera olika aspekter behöver vägas in. Kommuner har idag tillgång till välfärdsteknik som utmanar sättet att se på individens behov och hur individens mänskliga rättigheter ska tillgodoses. I denna teaterföreställning vill vi skildra utmaningar och möjligheter för en individ att bära sina mänskliga rättigheter i ett digitaliserat samhälle. Hur välfärdsteknik och AI används och kommer att användas i framtiden behöver hanteras varsamt då dess användningsområde kan bidra både till utveckling och till tillbakagång i utövandet av de mänskliga rättigheterna.

Är digitalisering ett mål eller ett medel? Vad händer med omsorgen för de äldre när digitaliseringen är det som alla tror på? Kan digitaliseringen göra uppdraget svårhanterbart?

Det finns även ett spänningsfält mellan hur lagstiftningen ser ut och vad kommunerna kan och vill möjliggöra för medborgarna utifrån ny teknik inom vården. 

Seminariet inleds med en introduktion till digitaliseringen och dess påverkan på människor och medborgare som presenteras av mediestrategen Brit Stakston. Du får därefter ta del av teater Imbas teaterföreställning som problematiserar äldreomsorgens vardag. Därefter lyssnar vi till en panel med Brit Stakston, Jakob Algulin, digitaliseringsdirektör i Linköpings kommun, Mikael Sanfridsson, kommunalråd och vice ordf i Äldrenämnden i Linköpings kommun, Susanna Lundstedt, avdelningschef för kvalitet och utvärdering på Social- och omsorgsförvaltningen i Linköpings kommun, Björn Immerstrand, politiker och sakkunnig inom digitalisering på social- och äldreförvaltningen i Linköpings kommun.


Arrangör(er)

Linköpings kommun

Taggar

Demokrati, Etik & moral, Omsorg, Teknik, Trygghet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Brit Stakston Föreläsare

Brit Stakston är föreläsare, mediestrateg, moderator, författare och entreprenör med expertis inom digitalisering, trendspaningar, sociala medier och medievanor.

Sofia Åström-Lindholm Moderator

Björn Immerstrand Paneldeltagare

Linköping kommun

Politiker i kommunfullmäktige och sakkunnig inom digitalisering på social- och äldreförvaltningen i Linköpings kommun.

Jakob Algulin Paneldeltagare

Digitaliseringsdirektör Linköpings kommun

Mikael Sanfridsson Paneldeltagare

Kommunalråd och vice ordf i Äldrenämnden i Linköpings kommun

Susanna Lundstedt Paneldeltagare

Avdelningschef för kvalitet och utvärdering på Social- och omsorgsförvaltningen i Linköpings kommun