Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

65. Att skapa ett hälsofrämjande mottagande av barn och familjer Har passerat

Fredag 15 november 2019 13:00 - 14:00 Spegelsalen

Paneldeltagare: Benjamin Fayzi, Hania Kutabi, Osaman Basir

Rädda Barnens Stödlinje på flera språk och Ensamkommandes Förbund Stockholm har sedan 2015 talat med och mött tusentals barn, unga och föräldrar som kommit till Sverige.

Många har i sitt hemland eller under flykten till Sverige varit med om svåra saker. Men vi ser även ett flertal som mår allt sämre sedan ankomsten till Sverige. Långa väntetider i en otydlig asylprocess och hastiga uppbrott har tärt på den psykiska hälsan. Ensamkommande ungdomar ringer till oss och berättar om självmordstankar och självmordsförsök. Föräldrar berättar att de inte lyckas få den sjukvård och det stöd de behöver för att kunna ta hand om sin familj i ett nytt land. Det finns även de som erbjuds vård, men som av olika anledningar inte vill ha den samt många som inte ens söker vård, då de inte känner till vad som finns eller hur den fungerar. Vissa kommer dessutom med en syn på psykisk ohälsa som något mycket stigmatiserande, vilket gör att de i ännu mindre utsträckning söker den vård de behöver. Vi har också många ungdomar och familjer idag som bor utan uppehållstillstånd. De saknar mat, boende, arbete och utbildning och de vågar inte söka hjälp när de är sjuka. Vi ser att för dem finns det ingen rätt till hälsa.

Vi utgår från den kunskap vi samlat in under fyra och lyfter exempel på behov som personer uttryckt i kontakt med oss. Vi kommer även lyfta goda exempel och ge förslag på hur man kan stödja och vad man som professionell ska tänka på i kontakt med nyanlända. Vi frågar oss vad vi kan lära för ett gott hälsofrämjande mottagande framöver?


Rädda Barnens Stödlinje har sedan starten hösten 2015 gett stöd på arabiska och dari till barn, unga och föräldrar som är nya i Sverige. Stödlinjen en del av projektet Lyssna på mig! som drivs i samarbete med Ensamkommandes förbund och finansieras av Arvsfonden.

Ensamkommandes förbund Stockholm är ett lokalförbund till Ensamkommandes Förbund som är en rikstäckande politiskt och religiöst oberoende ideell förening som drivs av och för ungdomar som har flytt till Sverige.

Arrangör(er)

Rädda Barnen och Ensamkommandes Förbund Stockholm

Taggar

Asylfrågor, Ensamkommande, Migration, Psykisk hälsa, Ungdomar

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Benjamin Fayzi Paneldeltagare

Ordförande, Ensamkommandes Förbund Stockholm

Hania Kutabi Paneldeltagare

Samtalsstödjare arabiska, Rädda Barnens Stödlinje

Osaman Basir Paneldeltagare

Samtalsstödjare dari, Rädda Barnens Stödlinje