Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019
Profilbild för Mänskliga rättigheter och rätt till hälsa för studenter

Mänskliga rättigheter och rätt till hälsa för studenter Har passerat

Fredag 15 november 2019 12:30 - 13:00 Stora scen

Föreläsare: Elisabet Lönnermark, Lena Oxelmark

Vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin genomför vi en obligatorisk utbildningsdag med tema mänskliga rättigheter (MR) och rätt till hälsa (RtH) för alla förstaårsstudenter inom de hälsovetenskapliga utbildningsprogrammen. Studenterna förbereder sig inför temadagen genom olika läraktiviteter, de ser en film av och med Thomas Hammarberg om MR, läser in fakta inom ämnet, och gör därefter ett webbaserat kunskapsprov. Under förmiddagen ges  inspirerande föreläsningar med bl a Morten Kjœrum. Under eftermiddagen sker aktiviteter i interprofessionella grupper, studenter och handledare blandas från de olika utbildningsprogrammen. Studenterna arbetar med en värderingsövning om likabehandling och har diskussioner kring olika patientfall. Dagen avslutas med ett webbaserat kunskapsprov och en utvärdering. 

Seminariet kommer att visa hur undervisning inom MR och RtH kan organiseras i storklass och i mindre grupper. Sahlgrenska akademin har satsat stort på detta viktiga och återkommande utbildningsmoment. Under vårterminerna deltar ca 450 studenter, och under höstterminerna ca 740 studenter i utbildningsmomentet.  För att kunna genomdriva dagen har ett stort antal handledare från de olika utbildningsprogrammen utbildats i ämnet mänskliga rättigheter. I handledarutbildningen har bl a Paul Hunt och Thomas Hammarström deltagit. I utvärderingar uppger studenterna att de kommer att ha nytta av utbildningen inom sina framtida yrken samt uppskattar att de får träffa och samverka med framtida kollegor kring ämnet. En stor vinst i detta är att även handledarna som arbetar som lärare eller arbetar i olika professioner ute i hälso- och sjukvården har fått ökad kunskap om mänskliga rättigheter och rätt till hälsa.

Arrangör(er)

Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin

Taggar

Diskriminering, Demokrati, Etik & moral, Jämlik hälsa, Jämställdhet, Metoder och verktyg, Normer, Sjukvård, Utbildning

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger, Studenter vid högskola/universitet, Forskare, Civilsamhälle

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Elisabet Lönnermark Föreläsare

Lena Oxelmark Föreläsare

Göteborgs Universitet