Banner
100

12. Hälsosegregation och hälsoklyftor – en lägesrapport från dagens Sverige

Torsdag 14 november 2019 13:00 - 14:30 Crusellhallen

Föreläsare:
Moderator: Melody Farshin
Paneldeltagare: Irene Molina, Örjan Hemström

Kan segregation vara hälsofarligt? Varför spelar platsen du bor på roll för din hälsa och din livslängd? Och hur påverkar faktorer som etnisk tillhörighet, kön och boende din tillgång till god hälsa och vård? En lägesrapport från dagens Sverige där vi inte bara tittar på hur det ser ut idag, utan också de bakomliggande faktorerna samt vägar framåt. 

I samband med seminariet visas konstverket Om plats, exil och ärr av Emma Domínguez. Emma Dominguez är konstnär och aktivist, i sin konst tar hon ofta avstamp i ett ifrågasättande av maktstrukturer och vilka som får synas, höras och ta plats i våra gemensamma rum. Verket tar avstamp i hennes mammas erfarenheter av ohälsa och att bli diskriminerad och illa bemött av både arbetsgivare, sjukvård och Försäkringskassan.


Örjan Hemström, utredare på Statistiska centralbyrån har bland annat författat rapporten "Skilda världar? Det demografisk delade Sverige" som beskriver de demografiska skillnader som både finns, och inte finns, mellan olika grupper i Sverige vad gäller boende, familjeförhållanden, livslängd och hälsa. 

Irene Molina är professor i kulturgeografi och vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. Hon forskar om staden som plats för sociala maktrelationer.

Melody Farshin är kanske främst känd som ståuppkomiker, men har också jobbat som ungdomsansvarig på Folkets hus i Rinkeby och är en flitig samhällsdebattör och krönikör. I hennes författardebut Mizeria skildrar hon två gymnasieungdomars liv i en miljonprogramsförort där allt fler unga stryker med i ouppklarade dödsskjutningar.

Arrangör(er)

Ibn Rushd Studieförbund

Taggar

Bostad, Diskriminering, Demokrati, Etniska minoriteter, Fattigdom, Folkhälsa, Inkludering , Integration, Jämlik hälsa, Kön, Minoriteter, Rasism, Segregation, Social hälsa , Tillit

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Studenter vid högskola/universitet, Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Föreläsare

Melody Farshin Moderator

Melody Farshin är född och uppvuxen i Husby och debuterade som ståuppkomiker 2008. Sedan dess har vi kunnat se och höra henne på standupscener över hela Sverige, i Bolibompa, Comedy Cenral, under hennes landstäckande turnéer med Riksteatern och i flera radioprogram. Melody har också jobbat som ungdomsansvarig på Folkets hus i Rinkeby, är en flitig debattör och krönikör och har varit projektledare för uppsatstävlingen Stereotyper. I hennes debutbok Mizeria skildrar hon två gymnasieungdomars liv i en miljonprogramsförort där allt fler unga stryker med i ouppklarade dödsskjutningar.

Irene Molina Paneldeltagare

Irene Molina, professor och vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, forskar om staden som plats för sociala maktrelationer. Specifika intresseomnråden är rasifiering och diskriminering, samt klass, genus och intersektionalitet.

Örjan Hemström Paneldeltagare

Örjan Hemström är demograf och utredare vid Statistiska centralbyrån och är bland annat medförfattare till rapporterna "Livslängd och dödlighet i olika sociala grupper" samt "Skilda världar? Det demografiskt delade Sverige" som beskriver de demografiska skillnader som både finns, och inte finns, mellan olika grupper i Sverige vad gäller boende, familjeförhållanden, livslängd och hälsa.