Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Språktolk i vården - en mänsklig rättighet? Har passerat

Torsdag 14 november 2019 11:30 - 12:00 Stora scen

Föreläsare: Micaela Nilsson, Selma Gusic

Rätten till högsta uppnåeliga hälsa är en mänsklig rättighet och innebär att kunna tillgodogöra sig vård på lika villkor. Inneboende i denna rättighet finns rätten till tillgänglig information.


I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) fastställs skyldigheten att ge patienten information om hälsotillstånd och behandling som är anpassat till dennes förutsättningar, till exempel med hänsyn till språklig bakgrund. Men både internationell forskning och nationella rapporter visar att hälso- och sjukvården inte alltid lever upp till denna skyldighet. 


Kunskapscentrum migration och hälsa i Region Skåne är ett tvärprofessionellt team som arbetar med migranters rätt till en jämlik hälso- och sjukvård. Hösten 2019 släpper vi en rapport där vi lyfter rätten till språktolk utifrån patientens, personalens och tolkens perspektiv. 


Under miniseminariet presenteras kortfattat rapportens resultat med fokus på att lyfta rätten till information inom hälso- och sjukvården som en fråga om mänskliga rättigheter. 

Arrangör(er)

Kunskapscentrum migration och hälsa, Region Skåne

Taggar

Diskriminering, Jämlik hälsa, Migration, Normer, Sjukvård

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare, Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Micaela Nilsson Föreläsare

Kunskaspcentrum migration och hälsa, Region Skåne

Selma Gusic Föreläsare

Region Skåne