Workspacesweden webbsida m
100

Vad är enkelt, vad är svårt och vad gör vi nu - reflekterande panelsamtal om learnings och actions från WorkSpace Sweden 2019 Har passerat

Fredag 12 april 2019 13:55 - 14:30 K1

Moderator: Tommie Cau
Paneldeltagare: Beatrice Ludvigsson Priest, Jonas Hurtigh Grabe, Lena Falkman

Vi avrundar dagen med att samtala om de saker vi har lärt oss under WorkSpace Sweden.

Föreläsare

100

Tommie Cau Moderator

100

Beatrice Ludvigsson Priest Paneldeltagare

Arbetsplats och change management konsult
B at WORK

100

Jonas Hurtigh Grabe Paneldeltagare

100

Lena Falkman Paneldeltagare

Forskare
Handelshögskolan i Stockholm