Avrundning Passed

Thursday April 11, 2019 16:55 - 17:00 K1

Moderator: Tommie Cau

Kort avslutning och information inför dag 2.

Lecturers

Tommie Cau Moderator