Space 1 - Speed talk: Ett snyggt kontor räcker inte - maxa upplevelsen med fler sinnen Har passerat

Torsdag 11 april 2019 13:30 - 14:00 K2

Föreläsare: Jonas Karlberg, Julia Hoflund Engberg

Spår: Space

Vid övergången till aktivitetsbaserade kontor upplever många beslutsfattare oro kring frågan om hur ljud- och ljus kommer att bli. Ljud och ljus är en komplex del av arbetsmiljön på ett kontor och viktig faktor för hälsa, produktivitet och nöjda medarbetare. I detta speed talk berättar ljusdesigner Julia Hoflund Engberg och akustiker Jonas Karlberg vad som spelar roll och hur ni ska tänka för att tillgodose två viktiga sinnen.

Föreläsare

Jonas Karlberg Föreläsare

Akustikkonsult
Artifon AB

Julia Hoflund Engberg Föreläsare

Senior Ljusdesigner LD, White Arkitekter. Som senior ljusdesigner LD vet jag av erfarenhet att det krävs goda samarbeten för att skapa framgångsrika belysningsprojekt. Vilket kan vara en utmaning, men också det absolut mest givande och spännande att få vara en del av. Jag brinner för mitt yrke- och alla förtjänar en god belysning.