Header image for WorkSpace Sweden
Profile image for Välkommen till jakten på morgondagens arbetsplats!

Välkommen till jakten på morgondagens arbetsplats! Passed

Thursday April 11, 2019 09:00 - 09:15 Utställningen

Moderator: Tommie Cau

Moderator Tommie Cau hälsar alla välkomna och ger en introduktionen till WorkSpace Sweden och övertygelsen om att arbetsplatsen är morgondagens viktigaste ledarskapsverktyg.

Lecturers

Profile image for Tommie Cau

Tommie Cau Moderator