Välkommen till jakten på morgondagens arbetsplats! Har passerat

Torsdag 11 april 2019 09:00 - 09:15 Utställningen

Moderator: Tommie Cau

Moderator Tommie Cau hälsar alla välkomna och ger en introduktionen till WorkSpace Sweden och övertygelsen om att arbetsplatsen är morgondagens viktigaste ledarskapsverktyg.

Föreläsare

Tommie Cau Moderator