Banner

Lärandets vägar Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 12:30 - 12:50 Södra scenen

Föreläsare: Per Dahlbeck

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet, I klassrummet

Per Dahlbeck, Malmö kommun om att skolan både ska rymma det lärande som är målinriktat och som lär ut befintligt kunnande, liksom det där eleverna ställer egna frågor – vilka kanske växer och blir fler på vägen. De båda är kopplade till var sin tradition av dokumentation, med “learning studies” och “pedagogisk dokumentation” som exempel.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Led Skolledare/rektor

Föreläsare

Per Dahlbeck Föreläsare

Utvecklingspedagog
Malmö Stad