Banner

Digitala Prov – Hur gör man och vart är vi på väg?

Tuesday October 30, 2018 14:00 - 14:30 Södra scenen

Lecturers: Claudia Rademaker, Patrick Vestberg, Patrik Nilsson, Richard Wahlund

Track: I ledningsrummet, I lärarrummet, I klassrummet

Omställningen till digitala prov innebär stora utmaningar för skolvärlden då man saknar kunskap om hur digital kunskapsutvärdering kommer att förändra skolan i grunden.

Vart är vi på väg gällande kunskapsutvärdering? 

Hur kan vi, och bör vi med hjälp av teknologi, förbättra lärandet i skolan redan idag?                            

Vad ska man tänka på som rektor, lärare och administratör vid införande av digitala verktyg i skolan? 

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Led Skolledare/rektor

Lecturers

Claudia Rademaker LecturerExhibitor

Operativ chef
Dugga AB

Bitr. Professor vid Stockholms Universitet.

Patrick Vestberg Lecturer

Rektor vid Stockholm Science and Innovation School

Patrik Nilsson Lecturer

VD, Dugga

Richard Wahlund Lecturer

Professor vid Handelshögskolan i Stockholm