Banner

Miljö som lyfter lärande – Hur gjorde vi i Tegelhagens nya skola? Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 13:30 - 13:50 Södra scenen

Föreläsare: Sofi Nilsson

Genom en inkluderande process har vi skapat en byggnad som har ett inbyggt dragspel där förskola och skola kan växa och krympa. Rummen är organiserade så att skolgården blir en integrerad del av lärmiljön, vilket ger en yteffektiv plan och en miljö som uppmuntrar utomhusvistelse. Variation av rum i olika storlekar hjälper pedagogerna att anpassa lärsituationen efter varje elevs förmåga

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Sar Grund- och gymnasiesärskola

Föreläsare

Sofi Nilsson Föreläsare

Arkitekt
WHITE Arkitekter

Arkitekt med erfarenhet av att arbeta med komplexa programintensiva projekt som utbildningslokaler och vårdbyggnader. Sofi tycker att hållbarhetsfrågor, då både sociala, ekonomiska och ekologiska, är viktiga och inspirerande att arbeta med.