Banner
100

Om medieborgare, unga och demokratin Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 13:00 - 13:20 Södra scenen

Föreläsare: Anette Novak

Spår: I lärarrummet, I klassrummet

De digitala mediernas möjligheter och utmaningar. I en period då demokratin utmanas, är uppdraget att stärka medie och informationskunnigheten bland unga.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Vux Vuxenutbildning
Sfi Sfi
Bib Bibliotekarie
Syv SYV
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal
Mod Modersmålslärare
Ovr Övrigt
Ämne

Samhällskunskap

Föreläsare

Anette Novak Föreläsare

Direktör Statens Medieråd
Statens medieråd

Regeringens medieutredare.