100

Demokratiuppdraget i skolan - metodhandbok med undervisningsexempel Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 13:30 - 13:50 C07:21

Föreläsare: Charlotta Granath

Charlotta Granath Föreläsare

ämnesspanare, förstelärare i SO-ämnen på högstadiet