Smartareindustri logo webb
100

Innovationsförmåga och digitalisering - Panelsamtal med Ericsson, Stockholm Stad, KTH och ideation360 Har passerat

Torsdag 29 november 2018 09:40 - 10:00 Stora scen

Moderator: Jenny Sperens
Paneldeltagare: Annika Stensson Trigell, Gunnar Björkman, Sofie Lindblom, Torbjörn Lundahl

Moderator Jenny Sperens leder diskussion om varför det är viktigt för stora företag, offentliga aktörer och akademin, respektive institut, att mer traditionella industri-SMFs tar tillvara på digital teknik och arbetar/samverkar på nya sätt samt vad de själva gör för att stödja dessa företag i detta.

Föreläsare

100

Jenny Sperens Moderator

RISE

Annika Stensson Trigell Paneldeltagare

Professor och Vice rektor
KTH

100

Gunnar Björkman Paneldeltagare

Innovationsdirektör
Stockholms stad

100

Sofie Lindblom Paneldeltagare

VD
ideation360

100

Torbjörn Lundahl Paneldeltagare

Ericsson