Banner
100

Hur många klassrum behöver vi egentligen? Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 12:00 - 12:20 Södra scenen

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet, I klassrummet

Anna Törnquist utmanar våra vanligaste föreställningar om skolans rum, och visar exempel på hur byggnadsplaneringen använts som motor i lokala, pedagogiska utvecklingsprocesser där man funnit alternativa sätt att organisera tid och rum som stöd för ett hållbart lärande för framtiden.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Led Skolledare/rektor