Banner
100

Vägen till demokratiska och ansvarsfulla medborgare - i en tid av postsanning Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 13:00 - 13:20 Södra scenen

Föreläsare: Åsa Wikforss

Spår: I lärarrummet, I klassrummet

Åsa Wikforss pratar om kunskapsmotstånd från ett filosofiskt och psykologiskt perspektiv. Varför är vi så sårbara för desinformation? Vad får det för konsekvenser för demokratin?

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium

Föreläsare

Åsa Wikforss Föreläsare

Stockholms universitet

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och författare till boken ”Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender”.