Banner
100

Medier, demokrati - och skola Passed

Monday October 29, 2018 12:30 - 12:50 Södra scenen

Lecturers: Brit Stakston, Helena Dal, Magnus Rosshagen

Track: I ledningsrummet, I lärarrummet, I klassrummet

En viktig uppgift för skola är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Nu har digital kompetens, inklusive mediekompetens, fått en förstärkt roll i läroplanerna. Hur tar vi upp frågorna och arbetar med dem i undervisningen.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal

Lecturers

Brit Stakston Lecturer

Stakston PR

Brit Stakston är digital mediestrateg och vd för reportagesajten Blank Spot Project.

Helena Dal Lecturer

Statens medieråd

Helena Dal är verksamhetschef för Information och vägledning på Statens medieråd.

Magnus Rosshagen Lecturer

Magnus Rosshagen är medielärare på Mediagymnasiet Nacka Strand.