Banner
100

Medier, demokrati - och skola Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 12:30 - 12:50 Södra scenen

Föreläsare: Brit Stakston, Helena Dal, Magnus Rosshagen

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet, I klassrummet

En viktig uppgift för skola är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Nu har digital kompetens, inklusive mediekompetens, fått en förstärkt roll i läroplanerna. Hur tar vi upp frågorna och arbetar med dem i undervisningen.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal

Föreläsare

Brit Stakston Föreläsare

Stakston PR

Brit Stakston är digital mediestrateg och vd för reportagesajten Blank Spot Project.

Helena Dal Föreläsare

Statens medieråd

Helena Dal är verksamhetschef för Information och vägledning på Statens medieråd.

Magnus Rosshagen Föreläsare

Magnus Rosshagen är medielärare på Mediagymnasiet Nacka Strand.