Banner
100

#skolDigiplan: Rådslag om nationellt handlingsprogram för skolväsendets digitalisering Passed

Monday October 29, 2018 10:20 - 10:40 Södra scenen

Lecturers: Annika Agélii Genlott, Lars Lingman

Track: I ledningsrummet, I lärarrummet

Just nu pågår arbetet med en nationell handlingsplan #skolDigiplan som syftar till att lyfta fram olika initiativ och aktiviteter som stöd för huvudmännen att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin. I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att tillsammans med Skolverket arbeta fram handlingsplanen.

Under arbetet hålls bland annat ett antal rådslag för att samla in erfarenheter och kunskaper från olika aktörer inom skolväsendet. Under detta pass berättar projektansvarig Annika Agélii Genlott, SKL, och Lars Lingman, Skolverket, om handlingsplanen och hur man som aktör inom skolväsendet aktivt kan medverka.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Led Skolledare/rektor

Lecturers

Annika Agélii Genlott Lecturer

SKL

Annika Agélii Genlott är projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting där hon är projektansvarig för samarbetet mellan SKL, Skolverket och Regeringskansliet i framtagandet av en nationell handlingsplan för skolväsendets digitalisering.

Lars Lingman Lecturer

Undervisningsråd
Skolverket

Lars Lingman är undervisningsråd på Skolverket där han arbetar med skolans digitalisering.