Banner
100

En narkotikafri skola Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 14:45 - 15:15 Norra scenen

Föreläsare: Staffan Hübinette

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet

I varje skolas drogpolicy står det att skolan ska vara en narkotikafri miljö. Men vad menas med en narkotikafri skola och varför är det viktigt att skolan agerar? Hur kan skolan arbeta för att förebygga narkotikabruk och skapa en trygg arbetsmiljö? Vad får, kan och bör skolan göra för att öka upptäcktsrisken och agera vid upptäckt? Under en föreläsning rätas frågetecknen ut och hjälper skolan att gå från osäkert till säkert läge.

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Sfi Sfi
Led Skolledare/rektor
Elev Elevvårdspersonal

Föreläsare

100

Staffan Hübinette FöreläsareUtställare

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Lärare i socialpedagogik och drogprevention på Tollare folkhögskola och föreläsare för Narkotikafri Skola. Han har också skrivit boken Vägar till en narkotikafri skola.