Banner
100

Stillhet i förskolan - varför är det så viktigt? Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 13:30 - 14:00 Norra scenen

Föreläsare: Elizabet Hellenberg, Therese Kallträsk, Therese Kallträsk
Moderator: Marie Boris Möller
Paneldeltagare: AnnKristin Källström-Sundgren, Anne Marie Brodén, Marie Ryd, Ulrika Frisk

Spår: I ledningsrummet, I förskolan

Hur fungerar vår hjärna? Hur kan ny kunskap om hjärnan komma till nytta i din vardag som pedagog och ledare? Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för barns och elevers lärande och utveckling?

Samtal och fakta om hur arbetet med Drömmen om det godas enkla stillhetsmetoder kan minska stress, öka koncentration och lärande samt förbättra arbetsmiljön.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Samtal

Skolform/målgrupp
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Syv SYV
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal

Föreläsare

Elizabet Hellenberg Föreläsare

Drömmen om det goda

Therese Kallträsk Föreläsare

Therese Kallträsk Föreläsare

100

Marie Boris Möller ModeratorUtställare

Drömmen om det goda

100

Anne Marie Brodén Paneldeltagare

Anne Marie Brodén är ordförande för Drömmen om det goda samt ledamot i regeringens Barnrättsdelegation samt ordförande i Allmänna Barnhuset. Tidigare riksdagsledamot 2002-2014 inom socialutskottet, kulturutskottet och finansutskottet. Hon har varit kommunråd för förskolan och skolan samt Landstingsråd under 10 år. Ordförande Mindful Nation.

100

AnnKristin Källström-Sundgren Paneldeltagare

AnnKristin Källström Sundgren är förskolechef för Förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping. Pionjär med arbetet med Drömmen om det goda i förskolan. Förskolorna Armbandet och Kättsätter rankades i Sverigetoppen i Qualis kvalitetsgranskning 2014. Barnen är, enligt Qualisrapporten, utforskande och nyfikna. Engagemang, glädje och positivt bemötande präglar de båda förskolorna. Qualis kvalitetssäkring har utvecklats med stöd av Skolverket och används idag av cirka 50 kommuner runtom i Sverige.

100

Marie Ryd Paneldeltagare

Marie Ryd är doktor i medicinska vetenskaper och vetenskapsjournalist med specialistkunskap kring senaste forskningen om hjärnans behov av stillhet.

Ulrika Frisk Paneldeltagare

Ulrika Frisk är förskolechef för TP-förskolor som efter ett års arbete med Drömmen om det goda fått mycket goda resultat.