Banner
100

Stillhet på schemat - varför är det viktigt i skolan? Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 09:45 - 10:15 Norra scenen

Moderator: Marie Boris Möller
Paneldeltagare: Anne Marie Brodén, Ewa Hildén, Marie Ryd, Tord Hallberg

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet, I klassrummet

Hur fungerar vår hjärna? Hur kan ny kunskap om hjärnan komma till nytta i din vardag som pedagog och ledare? Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för barns och elevers lärande och utveckling? 

Samtal och fakta om hur arbetet med Drömmen om det godas enkla stillhetsmetoder kan minska stress, öka koncentration och lärande samt förbättra arbetsmiljön. Erfarenheter från gymnasieprojektet "Mitt lugn" som under tre år stöttats av Allmänna arvsfonden.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Samtal

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Syv SYV
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal

Föreläsare

100

Marie Boris Möller ModeratorUtställare

Drömmen om det goda

Marie Boris-Möller är generalsekreterare för Drömmen om det goda. Tidigare erfarenhet från näringslivs- och kulturverksamhet, bland annat som sponsor- och marknadschef. Lång erfarenhet från ideella sektorn samt medgrundare av Drömmen om det goda.

100

Anne Marie Brodén Paneldeltagare

Anne Marie Brodén är ordförande för Drömmen om det goda samt ledamot i regeringens Barnrättsdelegation samt ordförande i Allmänna Barnhuset. Tidigare riksdagsledamot 2002-2014 inom socialutskottet, kulturutskottet och finansutskottet. Hon har varit kommunråd för förskolan och skolan samt landstingsråd under 10 år. Ordförande Mindful Nation.

100

Ewa Hildén Paneldeltagare

Ewa Hildén är beteendevetare med inriktning på ledarskap samt verksam med utbildningsfrågor för gymnasieskolor på Drömmen om det goda.

100

Marie Ryd Paneldeltagare

Marie Ryd är doktor i medicinska vetenskaper och vetenskapsjournalist med specialistkunskap kring senaste forskningen om hjärnans behov av stillhet.

100

Tord Hallberg Paneldeltagare

Fd rektor
Drömmen om det goda

Tord Hallberg har under åren 2014-2018 varit rektor och enhetschef på Kungsängsgymnasiet i Sala. Han har medverkat i projektet ”Mitt lugn” och Tord sammanfattar erfarenheterna från detta projekt så här: "Under mina 38 år i skolan har det varit det kraftfullaste verktyg vi haft för att hjälpa elever med välmående och inlärning". Genomgående har hans karriär präglats av stort engagemang för ungdomar inom idrott och skola för och med eleverna i centrum. Många uppdrag har genomförts för att möta den ökade fysiska ohälsan, bland annat ett utvecklingsprojekt tillsammans med landstinget i Uppsala, skolhälsovården, universitetet och läkare på Akademiska sjukhuset. Bland tidigare tjänster kan nämnas: Rektor på Kunskapsgymnasiet i Uppsala, VD för företagshälsovård och vårdcentral. Samt rektor i Sala med en del av tjänsten som utvecklingsledare på grundskolan.