Banner
100

Minarättigheter.se - stöd i undervisningen om barnkonventionen Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 14:00 - 14:30 Östra scenen

Föreläsare: Elisabeth Dahlin
Moderator: Eva-Li Littorin

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet, I klassrummet, I förskolan

Barnkonventionen blir lag 2020. För att stärka barns rättigheter är det viktigt att barn själva får större kunskap om vad de har rätt till. Barnombudsmannen presenterar den nya webbplatsen Mina rättigheter med lektioner och material för lärare och elever om barnkonventionen.

Barnombudsmannen har träffat många barn som säger att de saknar kunskap om sina rättigheter och att de önskar att de hade fått mer kunskap om sina mänskliga rättigheter via vuxna i skolan. Det är vuxna som har ansvar för att se till att barn får det de har rätt till. Men för att stärka barns rättigheter är det också viktigt att barnen själva har kunskap. Barn som vet om sina rättigheter är bättre rustade för att be om hjälp när deras rättigheter kränks.

Webbplatsen Mina rättigheter är resultat av ett regeringsuppdrag som Barnombudsmannen fick för att  höja kunskapen hos barn och unga om sina rättigheter enligt barnkonventionen. Uppdraget syftar till att öka kunskaperna om vad rättigheterna innebär i praktiken både i skolan och på andra områden. Tillsammans med pedagoger har Barnombudsmannen tagit fram handledningar och lektionsinnehåll som möter innehållet i läroplanerna för både värdegrund och centralt innehåll. Innehållet är anpassat för förskola, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

På seminariet samtalar Barnombudsman Elisabeth Dahlin om vikten av kunskapshöjande åtgärder för barns rättigheter och hur viktig roll skolans personal har.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Samtal

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Bib Bibliotekarie
Syv SYV
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal

Föreläsare

Elisabeth Dahlin FöreläsareUtställare

barnombudsman
Barnombudsmannen

Elisabeth Dahlin är Barnombudsman.

Eva-Li Littorin ModeratorUtställare

Kommunikationschef
Barnombudsmannen

Eva-Li Littorin är kommunikationschef på Barnombudsmannen.