Banner
100

Fysisk lärmiljö och lärande Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 13:00 - 13:45 Smart Lärmiljö, C11:11

Föreläsare: Malin Valsö

Spår: I klassrummet

Forskning visar att den fysiska miljön i stor utsträckning kan underlätta eller försvåra skolarbetet och påverka elevernas kunskapsutveckling. Möblering, akustik, belysning och utsmyckning är några saker i ett klassrum som påverkar trygghet, arbetsro och lärande. En välfungerande miljö med genomtänkt utformning kan förbättra förutsättningarna för lärande och bli både hälsofrämjande, arbetsbesparande, prestationshöjande och skapa trygghet för både lärare och elever. En god fysisk lärmiljö ökar tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet. 


Leg. psykologer Malin Valsö och Frida Malmgren är författare till boken ”Fysisk lärmiljö – optimera för trygghet, arbetsro och lärande”. De varvar teori med konkreta tips för hur du som lärare med små medel kan skapa bättre förutsättningar i just ditt klassrum.


Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Fri Fritidshem

Föreläsare

100

Malin Valsö Föreläsare

Leg. Psykolog
Studentlitteratur

Malin Valsö är leg. psykolog med inriktning på organisations- och kompetensutveckling inom skolan. Hon har arbetat som skolpsykolog och verksamhetsutvecklare inom kommunal skola och friskola. Malin driver Elevhälsokonsulterna där hon arbetar med processledning och kvalitetsutveckling inom grundskola och gymnasium. Tillsammans med Frida Malmgren har hon skrivit boken ”Fysisk lärmiljö – optimera för trygghet, arbetsro och lärande”.