Banner
100

Teknik 10 lektioner i att förändra världen Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 09:00 - 09:30 Södra scenen

Föreläsare: Li Ljungberg, Ulrika Sultan

Spår: I klassrummet

Sveriges utveckling är beroende av teknisk kompetens och innovativa företag. Men de teknikinriktade utbildningarna på gymnasium och högskola är områden där könsskillnader och skillnader i sociala bakgrunder fortfarande är tydliga. Trots en ökning är det fortfarande få kvinnor som väljer teknik. Vi vet att många är intresserade av teknik men för få tar steget till att göra normbrytande val till gymnasiet. Undervisningens pedagogik och upplägg, förebilder och samhällets attityder är viktiga områden som spelar roll redan i tidig ålder. Därför har vi tagit fram en bok för att stötta lärare i jobbet att skapa en teknikundervisning som så många som möjligt känner sig inkluderade i. ”Teknik 10 lektioner i att förändra världen” är en samling tekniklektioner för årskurs 7-9. Med utgångspunkt i engagerande samhällsproblem har vi tagit fram 10 läroplansrelevanta lektioner som visar hur teknik kan hjälpa till att skapa en bättre värld.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Led Skolledare/rektor
Ämne

Teknik

Föreläsare

100

Li Ljungberg Föreläsare

Teknikföretagen

Li arbetar med utbildningspolitik på Teknikföretagen och brinner för att bredda bilden av teknik

100

Ulrika Sultan Föreläsare

Linköpings Universitet

Ulrika har en bakgrund som ämneslärare i teknik och har sedan 2016 arbetat med att forska på flickors teknikintresse. Hon undervisar även på tekniklärarutbildningen vid Linköpings universitet och vid Örebros universitet.