Banner
100

Årets lärare i fritidshem Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 12:45 - 13:15 Norra scenen

Prisutdelare: Johanna Jaara Åstrand

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet, I klassrummet

Lärarförbundet utser varje år Årets lärare i fritidshem för att lyfta fram meningsfull fritidshemsverksamhet med hög kvalitet. Kriterierna för utnämningen är indelade i områdena engagemang, samarbete och utveckling. Vinnaren utses genom en jury som består av personer från professionen, forskningen och Lärarförbundets förbundsstyrelse. Priset delas ut av Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Prisutdelning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Bib Bibliotekarie
Syv SYV
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal

Föreläsare

Johanna Jaara Åstrand Prisutdelare

Ordförande i Lärarförbundet