Banner
100

Coachande ledarskap Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 09:15 - 09:45 Östra scenen

Föreläsare: Anna-Karin Arenius, Christina Skarin

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet

Det här är en föreläsning för dig som vill integrera ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap. Genom ett coachande ledarskap utvecklar du enskilda medarbetare och grupper och motiverar dessa att använda sin fulla potential. Det får medarbetarna att växa och ta mer ansvar för att nå uppsatta mål. Arbetsglädjen och engagemanget ökar, vilket frigör tid för dig som ledare.

Du får lära dig mer om hur coachning kan få dig att utvecklas i din ledarroll, se möjligheterna, få mer fokus och stressa mindre. Förutom egna användbara coachverktyg får du även en inblick i hur man genom coachande kommunikation i alla led skapar en coachande kultur i skolan.

Ur innehållet: Konsten att lyssna aktivt och ställa kraftfulla frågor som leder till insikt och handling. Att sätta mål som motiverar och leder till handling. Hur ger jag coachande feedback?

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Vux Vuxenutbildning
Led Skolledare/rektor

Föreläsare

100

Anna-Karin Arenius FöreläsareUtställare

Skolcoacherna

Anna-Karin Arenius är utbildningsansvarig och en av grundarna av Skolcoacherna. Hon är certifierad coach och utbildare samt författare till boken ”Coachning ett verktyg för skolan”. Skolcoacherna utbildar skolledare samt lärare i hela Sverige, bland annat lärarcoacherna i Stockholms stad och Sollentuna. De har ansvarat för coachinsatser i flera Skolverksuppdrag, bland annat i regeringsuppdragen ”Samverkan för bästa skola” och ”Nyanländas lärande”. Utbildningarna är kvalitetssäkrade och godkända av International Coach Federation. Läs mer på www.skolcoacherna.se.

100

Christina Skarin FöreläsareUtställare

Skolcoacherna

Christina Skarin är coach och utbildare på Skolcoacherna. Christina är civilekonom och certifierad coach och har jobbat länge med utbildningar i coachande ledarskap både i skolans värld och i näringslivet. Skolcoacherna har utbildat skolledare samt lärare i hela Sverige, bland annat lärarcoacherna i Stockholms stad och Sollentuna. De har ansvarat för coachinsatser i flera Skolverksuppdrag, bland annat i regeringsuppdragen ”Samverkan för bästa skola” och ”Nyanländas lärande”. Utbildningarna är kvalitetssäkrade och godkända av International Coach Federation. Läs mer på www.skolcoacherna.se.