Banner
100

Uppfinnarresan – en beprövad pedagogisk metod för Teknik Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 12:00 - 12:30 Workshops MA NV TE, C04:10

Föreläsare: Helena Thorén

Med Uppfinnarresan växer eleverna och förbereds för ett framtida arbetsliv där innovationsförmåga, entreprenörskap och digital kompetens efterfrågas. Helena Thorén, verksamhetsansvarig på Finn upp, berättar om metoden och hur enkelt lärare kan lägga upp ett tio veckors-projekt i Teknik eller ämnesövergripande.

 

I Finn upp blir högstadieelever motiverade att plugga när de utmanar sina förmågor. Med hjälp av en innovationsprocess utvecklar de egna uppfinningar för att lösa vardagsnära problem. De upptäcker sin kreativitet och inre drivkraft. Teori och praktik kombineras till meningsfull kunskap och förståelse. 

6 av 8 platser kan förbokas. 2 platser kan bokas på plats och då först till kvarn.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Workshop

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Ämne

Teknik

Föreläsare

100

Helena Thorén FöreläsareUtställare

Verksamhetsansvarig
Vetenskapens hus / KTH

Helena Thorén är ingenjören som sadlade om till journalist och idag antagit utmaningen att bidra till en modern svensk skola. Helena är ansvarig för den ideella skolverksamheten Finn upp och har i uppdrag att utveckla den under fem år, 2028-2022. Bland hennes tidigare erfarenheter: 25 år som journalist med fokus på teknik och naturvetenskap, kreativitet och innovationer, tro och vetande.