Banner
100

Systematiskt kvalitetsarbete - hur går det till? Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 12:00 - 12:45 Östra scenen

Föreläsare: Gunilla Essén, Leicy Olsborn Björby

Spår: I förskolan

Hur kan man synliggöra och säkerställa den kvalitet som uppstår i det vardagliga mötet på förskolan? Enligt Skollagen måste alla som arbetar i förskolan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Föreläsningen tar upp vad detta innebär, vilka ingredienser som systematiskt kvalitetsarbete består av och hur man tar vara på det som görs i det dagliga arbetet. Föreläsarna visar genom en mängd konkreta exempel hur det systematiska kvalitetsarbetet ska och bör beröra alla och göra skillnad för barnen, på alla nivåer.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
For Förskola

Föreläsare

100

Gunilla Essén Föreläsare

Pedagogista
Gunilla Essén , författare, föreläsare och utbildare

Gunilla Essén arbetar med förskoleutveckling i Uppsala. Hon är pedagogista, föreläsare och författare, aktuell med boken "Systematiskt kvalitetsarbete" i Natur & Kulturs Förskoleserie.

100

Leicy Olsborn Björby Föreläsare

Ateljerista/konstnär
Olsborn art and design

Leicy Olsborn Björby arbetar med förskoleutveckling i Uppsala. Hon är ateljerista, föreläsare och författare, aktuell med boken "Systematiskt kvalitetsarbete" i Natur & Kulturs Förskoleserie.