Banner
100

EU - det är vi! Hur får du elever att engagera sig i Skolval 2019? Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 12:00 - 12:30 Norra scenen

Föreläsare: Charlotta Granath

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet

I föreläsningen om Skolval till Europaparlamentet får ni tips, inspiration och undervisningsexempel på hur ni kan integrera EU i skolans olika ämnen. Omkring 60 procent av all lagstiftning som passerar riksdagen har sitt ursprung i EU och berör alla skolans ämnen på ett eller annat sätt. Ni kommer även att få konkreta tips på hur ni gör ert skolval så bra och lärorikt för eleverna som möjligt.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Led Skolledare/rektor

Föreläsare

100

Charlotta Granath Föreläsare

Charlotta Granath är förstelärare i demokrati med bred erfarenhet av att arbeta inom såväl förskolan som grundskolan. Hon undervisar vid lärarutbildningen på Södertörns högskola och är skolambassadör för EU. Charlotta har själv varit med och arrangerat flera skolval och är författare till boken "Demokratiuppdraget i skolan – metodhandbok med undervisningsexempel".