Banner

Hur kan betygen bättre spegla elevernas kunskaper? Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 14:45 - 15:15 Östra scenen

Föreläsare: Anna Spada, Johan Hardstedt

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet, I klassrummet

Betygen kan vara avgörande för elevers framtid. Det är därför viktigt att såväl elever som lärare anser att betygen verkligen speglar elevers kunskaper. I dag vittnar elever och lärare om att det finns brister i betygssystemet, brister som kan framkalla stress hos många elever. Av dessa anledningar har regeringen tillsatt en betygsutredning. Betygsutredningen kommer att informera om sitt uppdrag som bland annat består i att föreslå ämnesbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen ska även undersöka andra betygsrelaterade frågor som kompensatoriska inslag i betygsskalan, om det ska finnas fler betygssteg under betyget E och hur lärare tillämpar riktlinjen om att beakta all tillgänglig information om eleven vid betygssättningen. Utredningen har nyligen påbörjat sitt arbete och tar gärna emot synpunkter från lärare och andra som är berörda av dessa frågor. Det kommer därför att finnas möjlighet att på plats lämna synpunkter på vad som kan göras för att betygen bättre ska spegla elevers kunskaper.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student

Föreläsare

Anna Spada Föreläsare

Anna Spada har arbetat som gymnasielärare och skolledare. Hon har sedan arbetat på Skolinspektionen med tillståndsprövning och tillsyn och på Skolverket med de nationella proven. Hon arbetar för närvarande som utredningssekreterare i Betygsutredningen 2018.

Johan Hardstedt Föreläsare

Johan Hardstedt har arbetat som fritidspedagog. Han har sedan arbetat på Barn- och elevombudet på Skolinspektionen och på Skolverket med gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Han arbetar för närvarande som utredningssekreterare i Betygsutredningen 2018.