Banner
100

Helgepriset - Sveriges största lärarpris Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 11:00 - 11:45 Östra scenen

Prisutdelare: Sven-Erik Österberg

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet, I klassrummet, I förskolan

Helgepriset är ett stipendium och delas ut till behöriga lärare i de fyra kategorierna förskollärare, lärare verksam i åk 1-6, lärare verksam i åk 7-9 och lärare verksam i gymnasieskolan/vuxenutbildningen. 

Kriterier för stipendiet är att pröva, utveckla, utvärdera och/eller dokumentera pedagogiskt utvecklingsarbete baserat på forskning och beprövad erfarenhet i syfte att förbättra undervisningen, höja elevernas kunskapsnivå och bidra till att framgångsrika modeller sprids.

Varje stipendium utgör 125.000 kronor.

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Skolledarna hjälper till med nomineringarna till eventuella pristagare.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Prisutdelning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Vux Vuxenutbildning

Föreläsare

Sven-Erik Österberg Prisutdelare

Landshövding i Stockholms Län