Banner
100

I Finland vill man ha effektiva arbetssätt för att stödja språkutvecklingen Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 13:00 - 13:45 Östra scenen

Föreläsare: Linn Österås

Spår: I klassrummet

Hur arbetar man i Finland för att stödja barns språkutveckling? Hur kan du få inspiration från Finland att som pedagog använda surfplattan som ett effektivt verktyg i lärandet med barn? Föreläsningen ska väcka tankar, men också ge konkreta tips, på hur man kan arbeta språkutvecklande med stöd av teknik. Bland annat får du exempel på praktiska uppgifter och hur du kan kombinera det med det digitala, för att få större genomslagskraft.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog

Föreläsare

100

Linn Österås Föreläsare

Education Coach and Mentor
iLinn

Linn Österås är Apple-certifierad ”Education Coach and Mentor” i Finland. Hon är lärare i grunden och har även lång erfarenhet av att utbilda rektorer, lärare, förskole- och daghemspersonal. Linn brinner för att utveckla utbildningen och att få tekniken att stödja lärandet. Nuförtiden arbetar hon på heltid med att utbilda pedagoger i hela Finland, både på svenska och finska. Hon är också författare till boken ”Elevens iPad” (skriven på finska).