Banner
100

Utdelning av SLFF:s läromedelsförfattarpris Lärkan och debutantpris Lärkungen Passed

Monday October 29, 2018 13:00 - 13:50 Östra scenen

Prizegiver: Anna Ekström

Track: I ledningsrummet, I lärarrummet, I klassrummet, I förskolan

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, SLFF, delar ut de båda prestigefyllda priserna Lärkan och Lärkungen på Skolforum. Lärkan delas ut i kategorierna Förskola, Lågstadium, Mellanstadium, Högstadium, Gymnasium samt Högskola/Universitet. I varje kategori delas 50 000 kronor ut. Prissumman för Lärkungen är 25 000 kronor. 2018 överlämnas priserna av Anna Ekström

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Prisutdelning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Vux Vuxenutbildning
Sfi Sfi
Bib Bibliotekarie
Syv SYV
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal
Mod Modersmålslärare

Lecturers

100

Anna Ekström Prizegiver

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Gymnasie- och kunskapslyftsminister.