Banner
100

Utveckla elevernas digitala kompetens med Geoskolan Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 09:00 - 09:30 Norra scenen

Föreläsare: Annelie Hörberg, Kim Krantz

Spår: I klassrummet

Geoskolan utgår från geografisk information och erbjuder lektioner och en kartapplikation som vänder sig till såväl grundskola som gymnasieskola. Eftersom Geoskolan är uppbyggd som ett verktyg för att underlätta användningen av digital information så lämpar den sig väl som utgångspunkt för att utveckla elevernas digitala kompetens och förmåga att kritiskt kunna granska och värdera information.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Ämne

Geografi

Föreläsare

100

Annelie Hörberg FöreläsareUtställare

Lantmäteriambassadör
Lantmäteriet

Lantmäteriambassadör på Lantmäteriet.

100

Kim Krantz FöreläsareUtställare

GIS-utvecklare
Lantmäteriet

GIS-utvecklare.