Banner

I huvudet på en förvaltningschef: Skola i digital förändring Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 11:15 - 11:30 Södra scenen

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet

Nu ska skolan digitaliseras. Digital kompetens och programmering är en del av de reviderade styrdokumenten. Hur når skolan de nya målen, hur påverkas elever, lärare och skolledning och vad krävs av huvudmännen?

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Led Skolledare/rektor