Banner

I huvudet på en skolpolitiker: Hur möter skolan en digitaliserad framtid? Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 11:00 - 11:15 Södra scenen

Föreläsare: Kerstin Angel

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet

Vilken roll har politikerna i skolans digitalisering?

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Led Skolledare/rektor

Föreläsare

Kerstin Angel Föreläsare

Ordf. Barn- och utbildningsnämnden
Falkenberg Kommun