Banner
100

Digitala nationella prov en del av skolans digitalisering Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 10:00 - 10:15 Södra scenen

Föreläsare: Karin Hector Stahre

Spår: I ledningsrummet, I klassrummet

Digitaliseringen av de nationella proven är ett av de största it-projekt som genomförts i landet och samtidigt en stor förändring av arbetssätt på skolorna. Tusentals skolor och hundratusentals elever påverkas. Nu pågår arbetet på Skolverket med att skapa effektiva, användarvänliga och rättssäkra digitala nationella prov.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Vux Vuxenutbildning

Föreläsare

Karin Hector Stahre Föreläsare

Projektledare digitalisering av nationella prov
Skolverket