Banner
100

Guldäpplet 2018: Att förnya lärande och undervisning med digitala verktyg - årets Guldäpplepristagare presenterar sitt eget prisbelönta arbete Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 13:30 - 15:30 Södra scenen

Föreläsare: Anna Bergström, Daniel Nilsson, Maria Glawe

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet, I klassrummet, I förskolan

Att möte elever i särskolan med digitala verktyg

Hur kan man möta elever på olika utvecklingsnivåer med digitala verktyg i undervisningen? I särskolan individanpassas undervisningen dagligen. I denna föreläsning vill jag visa hur elever med olika förutsättningar och utvecklingsnivåer kan stärkas och utvecklas med hjälp av digitala verktyg. Fokus kommer att ligga på blockprogrammering och enkla robotar.

Föreläsare:  Anna Bergström, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling och förstelärare, Lejonströmsskolans grundsärskola i Skellefteå. Finalist till Guldäpplet 2018.


Hur kan vi hjälpa elever att nå sina kunskapsmål i matematik

En föreläsning om att kunna ge elever strategier i hur de kan jobba med matematiken, både hemma och i skolan, för att stärka sitt lärande och möjligheten att nå kunskapsmålen. Om framgångsstrategier samt hur vi kan ta hjälp av sociala medier för att stödja elever som har det svårt i matematik. Daniel Nilsson kommer också att visa hur han tillsammans med sina elever, jobbar med digitala verktyg där eleverna hela tiden är enbart ett klick bort från att få den hjälp som behövs behövas.

Föreläsare: Daniel Nilsson, speciallärare i matematik och förstelärare, på Stagneliusskolan i Kalmar. Finalist till Guldäpplet 2018.


Navigera rätt för en hållbar framtid – att designa undervisning med fokus på digital kompetens och hållbarhet

Hur kan vi hänga med i en föränderlig verklighet och hur får vi digital kompetens att bli en naturlig del i undervisningen? Hur får vi elever att bli aktiva medskapare i undervisningen och i den framtid som vi skapar tillsammans? En föreläsning om ett holistiskt perspektiv som öppnar flera dimensioner i lärandet. Få inblick i kreativa undervisningsmiljöer och demokratiska arbetsätt där elever, oavsett behov och förutsättningar, utmanas och blir medskapande i värdeskapande uppdrag som knyter samman skolan med det omgivande samhället. Under föreläsningen presenteras konkreta undervisningsexempel som skildrar hur elever tillägnar sig kunskaper och utvecklar förmågor som behövs för att navigera på ett utforskande, men också kritiskt och ansvarsfullt sätt i en föränderlig och komplex värld.

Föreläsare: Maria Glawe, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Finalist till Guldäpplet 2018.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Vux Vuxenutbildning
Sfi Sfi
Bib Bibliotekarie
Syv SYV
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal
Mod Modersmålslärare

Föreläsare

100

Anna Bergström Föreläsare

Speciallärare
Skellefteå kommun

Anna Bergström är speciallärare med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling samt förstelärare på Lejonströmsskolans grundsärskola i Skellefteå. Hon är finalist till Guldäpplet 2018.

100

Daniel Nilsson FöreläsareUtställare

Speciallärare i matematik
Lärarnas Riksförbund

Daniel Nilsson är speciallärare i matematik och förstelärare på Stagneliusskolan i Kalmar. Han är finalist till Guldäpplet 2018.

Maria Glawe Föreläsare

Trelleborg

Maria Glawe är speciallärare med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling samt förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Hon är finalist till Guldäpplet 2018.