Banner
100

Guldäpplet - prisutdelning Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 11:00 - 11:45 Södra scenen

Föreläsare: Peter Becker
Prisutdelare: Johanna Jaara Åstrand, Mark Levengood, Sara Svanlund

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet, I klassrummet, I förskolan

Lärarpriset Guldäpplet och Guldäpplejuryns särskilda pris delas ut vid en högtidlig ceremoni på Skolforum.

Prisutdelning ledd av Mark Levengood med Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, Åsa Fahlén ordförande Lärarnas Riksförbund samt Peter Becker, DIU, Guldäpplejuryns ordförande.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Prisutdelning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Vux Vuxenutbildning
Sfi Sfi
Bib Bibliotekarie
Syv SYV
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal
Mod Modersmålslärare

Föreläsare

Peter Becker Föreläsare

Stiftelsen DIU

Peter Becker, DIU, Guldäpplejuryns ordförande.

Johanna Jaara Åstrand Prisutdelare

Johanna Jaara Åstrand är ordförande för Lärarförbundet.

Mark Levengood Prisutdelare

Mark Levengood är programledare, författare och UNICEF-ambassadör.

100

Sara Svanlund PrisutdelareUtställare

Lärarnas Riksförbund

Sara Svanlund är 2:e vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.