Banner
100

Skolbiblioteken - nuläge och framtidsspaning Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 15:00 - 16:00 Östra scenen

Moderator: Jenny Nilsson
Paneldeltagare: Anette Holmqvist, Anna Wide
Prisutdelare: Jakob Amnér

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet

Skolbiblioteksfrågan har varit het de senaste åren. Bemanningspengar från staten följt av Skolverkets tydliga rapport kring skolbibliotekens funktion och skolbibliotekariernas kompetens. Skolinspektionens kvalitetsgranskning, som sätter en hög ribba för fullgod skolbiblioteksverksamhet. Den nationella biblioteksstrategins forskningsrapport som visar vilken god effekt samarbete mellan bibliotekarie och lärare kan ha på elevernas lärande. Lyssna på ett samtal om vad som händer nu. Kommer alla dessa goda intentioner att få reell betydelse ute på skolorna, kommunala och fristående? Eller blev de bara papperstigrar?

Anette Holmqvist från Skolverket samtalar med Anna Wide från Skolinspektionen. Efter samtalet cirka kl 15.30 blir det utdelning av priset Årets skolbibliotek 2018 av Jakob Amnér från Sveriges elevråd och mingel med pristagarna.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Samtal

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Bib Bibliotekarie
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student

Föreläsare

100

Jenny Nilsson Moderator

Jenny Nilsson är sammankallande i Nationella skolbiblioteksgruppen.

100

Anette Holmqvist Paneldeltagare

Anette Holmqvist är undervisningsråd på Skolverket där hon arbetar bland annat med skolbibliotekens roll för digitaliseringen av skolan.

100

Anna Wide Paneldeltagare

Undervisningsråd
Skolinspektionen

Anna Wide är undervisningsråd på Skolinspektionen där hon 2018 har arbetat med Skolinspektionens kvalitetsgranskning av skolbibliotek.

100

Jakob Amnér Prisutdelare

Förbundsordförande
Sveriges elevråd - SVEA

Jakob Amnér är förbundsordförande för Sveriges elevråd, SVEA, som i sitt nya skolpolitiska program skriver om skolbibliotekens betydelse ur ett elevperspektiv.